در این مد خودروی سال ۲۰۰۹ رنو ویلیامز با کد FW31 را در نظر گرفته ایم .

این خودرو از سه نظر طراحی داخلی خارجی و فیزیک امتیاز کامل ۱۰ را دریافت کرده است .

زمان این خودرو در پیست نوربرینگ اسپرینت ۱٫۱۱٫۰۰ به ثبت رسیده است .

این خودرو را از لینک زیر دانلود کنید .

Download