در این بخش قصد داریم یکی از موفقترین خودروهای فرمول ۱ از کمپانی فراری را در اختیارتان بگذراریم.

این مد زیبا هر سه امتیاز حداکثری در بخش طراحی داخلی و خارجی و فیزیک خودرو را دریافت کرده است .

از لینک زیر دانلود کنید .

Download